sari-elg-elgideas

Tehdään toimenpiteitä, jotka

VAIKUTTAA JA JÄÄ MIELEEN

VERKKOSIVUT
(KOTISIVUT)

HAKUKONE OPTIMOIDUT JA MOBIILISSA SKAALAUTUVAT VERKKOSIVUT. Verkkosivujen suunnittelu alkaen aina strategista, synopsiksen luonnista sitten toteutukseen ja julkaisuun – noin lyhyesti kerrottu. Myös seuranta ja päivitykset ERITTÄIN TÄRKEITÄ! Räätälöyityjä responsiivisia verkkosivuja modernilla ulkoasulla toteuttaen WordPress -julkaisujärjestelmällä, joka on turvallinen ja monipuolinen ja ylläpitäjälle ”käyttäjä ystävällinen” siis helposti muokattavissa sisältöä.


Katso mitä on otettava huomioon yrityksen verkkosivussa
ja mihin kannattaa panostaa, jotta päästään hyvään näkyvyyteen ja kasvattamaan myyntiä.

GRAAFISTA
SUUNNITTELUA

GRAAFINEN SUUNNITTELU näkyy kaikessa ja mm. yrityksen mainos- ja markkinointimateriaalin graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus ”linjan” mukaisesti mm. logo, lomakkeet, esitteet, käyntikortit, pakkaukset, rollupit, banderollit, menut, etiketit, ikkuna- ja autoteippaukset. Onhan yrityksen visuaalisen ilmeen oltava yhdenmukainen niin verkossa kun printtimateriaalissakin ja tietysti unohtamatta sosiaalisen median kanavia. Ilmeen kun suunnittelee hyvin niin sitä on helppo sitten noudattaa ja toteuttaa viestinnässä.

BRÄNDIN
RAKENTAMINEN

Brändin rakentamissessa mm. perhdytään yritykseen, strategiaan, kohderyhmään, kartoitetaan kilpailutilanne, katsotaan statistiikkaa, mietitään tavoitteita sekä teemme strategia, millä pääsemme asetettuihin tavoitteisiin ja millä keinoin/tavalla. Visuaalisuus on yksi osa  – brändin rakentaminen on johdonmukaista toiminnan ja eri viestinnän alueiden konsolidointia. Hyvin rakennettuna brändi auttaa yritystä erottumaan, antaa asiakkaille selkeää viestiä yrityksestä ja auttaa muistamaan mistä yrityksestä on kyse sekä ennen kaikkea tietysti luoda ”kassavirtaa”.

Referenssejä toteutetuista verkkosivuista ja muista viestinnän toimenpiteistä