Uusi verkkosivusto
sisustussuunnittelija-helsinki.fi

Sisustussuunnittelija-helsinki.fi haluttiin uusia/päivittää vanhentunut sivusto. Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta oli ensin perhetyä Sisustus Närhi yritykseen, taustoihin, mitä palvelua ja tuotteita Sisustus Närhi sisutusliike tarjoaa, mikä kilpailutilanne markkinoilla, mikä/mitkä on kohderyhmä(t) ja heidän taustat/tiedot/odotukset, mitä halutaan saada aikaiseksi, resurssit, aikataulu jne. mm. näihin tekijöihin perhetymiseen käytin vähintään 1/3 verkkosivujen työstämiseen käyttetystä kokonaisajasta. Laaja-alaisesti selasin kilpailijoiden verkkosivuistoja, palaverit yrityksen omistajan kanssa ja hänen kokomuksiaan, ongelmakohtia, puutteita ja havaintoja asiakkaissaan ja tulevissa potenttiaalisissa asiakkaissa.

Tämän jälkeen hahmoteltiin verkkosivujen rakenne ja visuaalinen ilme.  Tärkeänä pidettiin että saadaan ihmiset kiinnostumaan sisustussuunnittelun tilaamisesta/palvelusta niin yritys kun kotitaloudetkin ja tulemaan kivijalkaliikkeeseen inspiroitumaan ja tapaamaan Pia Närheä.

Sivusto toteutetaan räätälöiden responsiivisesti WordPress julkaisualustalle ja mahdollistamaan asiakaan itsensä tehdä päivittämistä. Myös sisustusliikkeen Sisustus Närhen verkkosivut tullaan uusimaan 2017 aikana linjaan sisällöllisesti ja ulkoisesti sisustussuunnittelija-helsinki.fi sivuston kanssa. www.sisustussuunnittelija-helsinki.fi

  • www.sisustussuunnittelija-helsinki.fi verkkosivut